Завідувач відділу – член-кореспондент НАН Уркаїни, доктор технічних наук М.О. Попов.

Відділ створено у 2004 р. з метою інформаційно-методичного та алгоритмічного забезпечення робіт із дистанційного зондування Землі.

Основні напрями досліджень – інформаційно-методичне та алгоритмічне забезпечення робіт із ДЗЗ, а саме:

  • методичне й алгоритмічне забезпечення інтерпретації аерокосмічних зображень;
  • обґрунтування вимог щодо обліку перспективних бортових комплексів ДЗЗ;
  • розроблення методів оцінювання якості та інформаційних властивостей цифрових багато- і гіперспектральних аерокосмічних зображень;
  • опрацювання методології тестування супутникових технологій на основі геоінформаційних технологій і польових полігонних вимірювань;
  • створення вітчизняної поняттєво-нормативної бази в галузі ДЗЗ, її вдосконалення і гармонізація з відповідними міжнародними стандартами та нормами.

Ученими відділу удосконалюються теоретико-методичні основи оброблення, оптимізації та аналізу гіперспектральних аерокосмічних зображень для вирішення типових тематичних завдань ДЗЗ із використанням матеріалів гіперспектрального знімання; розробляються нові алгоритми автоматизованого оброблення та інтерпретації цифрових аерокосмічних зображень.

У колективі відділу 14 співробітників, у тому числі 2 доктори і 4 кандидати наук.

Основні напрями досліджень:

  • Розроблення науково-методичних засад застосування геоінформаційних технологій в дистанційному зондуванні Землі;
  • Створення алгоритмів, методик та технологій оброблення і автоматизованого інтерпретації видової (іконічної) інформації для вирішення тематичних задач дистанційного зондування;
  • Інформаційне забезпечення та технічне супроводження експериментальних досліджень з дистанційного зондування;
  • Наукове обґрунтування та гармонізація понятійно-нормативної бази у галузі дистанційного зондування Землі.

department-of-geoinformation-technologies-in-earth-remote-sensing