Завідувач відділу – академік НАН України доктор геолого-мінералогічних наук, професор Лялько Вадим Іванович.

До 1992 р. відділ був підрозділом Інституту геологічних наук і мав назву «Відділ тепломасопереносу в земній корі».

Відділ забезпечує:

  • проведення науково-дослідних робіт з вивчення енергомасообміну в геосистемах на основі комп’ютерного моделювання сучасних супутникових технологій;
  • формування і реалізації єдиної наукової та науково-технічної політики Центру, розв’язання актуальних наукових проблем, підвищення його наукового потенціалу.

У відділі виконано значний обсяг теоретико-методичних і практичних досліджень:

  • змодельовано процеси формування ресурсів та гідрогеологічних умов охорони підземних вод; розроблено методи розрахунку тепло- і масопереносу в земній корі;
  • обґрунтовано доцільність захоронення токсичних промислових стоків у надра;
  • розроблено критерії геотермічних пошуків корисних копалин, у т.ч. підземних вод та вуглеводневої сировини;
  • узагальнено теоретико-методичні основи застосування матеріалів космічного знімання для вирішення актуальних завдань раціонального природокористування, наприклад: пошуків нафтогазових покладів на шельфі, оцінювання фітосанітарного стану та пожежонебезпечності лісів, прогнозування стану й урожайності зернових культур та екологічної ситуації в екосистемах.

Розроблено та застосовано нові ефективні методи й технології синергетичної інтерпретації матеріалів сучасних аерокосмічних гіперспектральних знімань.

Уперше на основі матеріалів багатоспектральних космічних знімань експериментально визначено основні балансові складники формування парникового ефекту в межах території України з метою виявлення кількісних показників для обґрунтування виділених нашій державі квот парникових газів відповідно до Кіотського протоколу. Передбачено довготермінові сценарії кліматичних та екологічних змін на регіональному і локальному рівнях. Визначено стратегії адаптації, зокрема у зв’язку з прогнозованою ескалацією природних катастроф.

Ґрунтуючись на вказаних теоретико-методичних дослідженнях, відділ впровадив багато їхніх результатів у вигляді укладених договорів на виконання певних робіт із низкою виробничих організацій, міністерствами геології СРСР і УРСР, надзвичайних ситуацій та екоресурсів України, НАК «Нафтогаз України», з державними адміністраціями Києва, Херсона тощо.

У колективі відділу 27 співробітників, у тому числі 1 академік НАН України, 2 доктори і 9 кандидатів наук.

Основні напрями досліджень:

  • Розробка основ формування та моделювання геотермічних і геохімічних пошукових сигналів, радіо- та оптичних випромінювань земної поверхні та приповерхневого шару на основі теорії енергомасообміну в геосистемах;
  • Теоретико-методичне обґрунтування нових методів та технологій в аерокосмічному землезнавстві (радарна інтерферометрія, гіперспектрометрія тощо) для вирішення природоресурсних та природоохоронних задач (пошук нафтогазових покладів, контроль і прогнозування врожайності, підтоплення територій, паводків, екологічного стану територій і акваторій, оцінка пожежонебезпечності лісів та ін.);
  • Розробка методів комплексного дешифрування аерокосмічних зображень та прийняття інформаційних рішень.

department-of-energy-mass-transfer-in-geosystems