Філіпович Володимир Євгенович

Філіпович Володимир Євгенович

Народився 22 січня 1957 року у м. Києві.

У 1979 р. закінчив Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка.

З 1979 р. працював у Київському відділі Інституту геології та розробки горючих копалин на посаді інженера, геоморфолога, геолога, старшого геолога, наукового та старшого наукового співробітника. З 1992 р. працює у ЦАКДЗ ІГН НАН України на посадах старшого наукового співробітника та завідувача відділом.

У 2000 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Комплексне використання дистанційних аерокосмічних і польового газортутного методів при пошуках покладів вуглеводнів (на прикладі нафтогазоносних площ альпійської зони та Дніпрово-Донецької западини)».

Автор та співавтор більш ніж 140 наукових розробок, з яких 31 звіти з НДР та 110 наукових публікацій, співавтор 8 монографій.

 

Сфера наукових інтересів:

  • методологія супутникового екомоніторингу в умовах сучасної трансформації урбанізованих та природних ландшафтів;
  • методологія супутникового моніторингу геологічного середовища на територіях відкритого видобутку корисних копалин;
  • адаптація дистанційних методів зондування в інфрачервоному діапазоні природних і антропогенних об’єктів для умов України при вирішенні задач геоекологічного моніторингу, енергозбереження та раціонального природокористування;
  • розробка рекомендацій що до адаптації міст до зміни клімату на основі супутникового моніторингу температури поверхні міського середовища.