Єсипович Станіслав МихайловичЕсипович Станіслав Михайлович

доктор геологічних наук

Народився 13 липня 1948 року.

У 1973 році закінчив геологорозвідувальний факультет Дніпропетровського ордена Трудового Червоного прапора гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю – геофізичні методи пошуків і розвідування родовищ корисних копалин.

У 1990 році захистив дисертацію кандидата геолого-мінералогічних наук на тему «Сейсмогеологія та методика вивчення колекторів вуглеводнів геолого-геофізичними методами».

У 2004 році дисертаційну роботу на тему «Циклічність геологічних процесів в формуванні земної кори (на прикладі нафтогазоносних регіонів України)» на здобуття наукового ступеня доктора геологічних наук за спеціальністю – загальна та регіональна геологія.

Трудова діяльність:

Чорноморська геофізична експедиція (м. Одеса) – 07.1973 – 03.1998 рр., посади: старший технік, інженер-геофізик, старший інженер-геофізик, ведучий геофізик.

Київське відділення Українського Державного геологорозвідувального інституту (м. Київ) – 03.1998 – 03.2001 рр., провідний спеціаліст.

Національна акціонерна компанія «Надра України» (м. Київ) – 03.2001 – 02.2010 рр., головний спеціаліст – заступник начальника управління відділу геології нафти і газу.

ЦАКДЗ ІГН НАН України (м. Київ) – з 18 лютого 2010 р. – головний науковий співробітник відділу АКДГ, з 1 липня 2011 року – заввідділу аерокосмічних досліджень у геології.

Єсиповичем С.М. опубліковано 49 наукових праць, з них 2 монографії.