fedorovskyФедоровський Олександр Дмитрович

Член-кореспондент НАН України, доктор фізико-математичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 10 січня 1931 року в м. Ленінграді.

В 1956 р. закінчив інженерно-фізичний факультет Ленінградського інституту точної механіки й оптики. Спеціальність: оптико-фізичні прилади.

1956-1980 р. — завод "Арсенал" (посади від інженера до начальника спеціального конструкторського бюро (СКБ-2) і головного конструктора).

1980-1987 р. — Інститут гідромеханіки НАН України (директор).

1987-1992 р. — Морський гідрофізичний інститут НАН України в Севастополі (директор СКТБ, заступник директора по науковій праці).

З лютого 1993 р. — ЦАКДЗ (завідувач відділом).

Основний науковий напрямок — розробка методології дешифрування космічних знімків на основі використання системного підходу, аналізу структурно-текстурних ознак і на цій основі створення імітаційних еколого-економічних моделей комплексного водокористування.

Кандидатська дисертація (1969) на тему “Авиационные тепловизоры для исследований морской поверхности”. Докторська дисертація (1978) на тему “Исследование температурных полей морской поверхности”.

Член Бюро відділення океанології (1981 –1983 рр.), Бюро відділення механики (1984-1987 рр.).

У 1982 р. обраний членом-кореспондентом Академії наук УРСР.

О.Д. Федоровський – автор 195 друкованих праць, у тому числі 5 монографій, довідника, 130 статей і 60 патентів та авторських свідоцтв.