Попов Михайло Олексійович

Попов Михайло Олексійович

Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Народився 13 червня 1946 р. у м. Києві.

Закінчив Київське військово-інженерне авіаційне училище Військово-Повітряних Сил у 1970 році. Працював у вищій школі на посадах викладача, доцента, декана, проректора Інституту з наукової роботи.

Докторська дисертація присвячена проблемі автоматизації дешифрування аерокосмічних зображень.

Професор по кафедрі аерокосмічної розвідки (1995 р.).

У Центрі працює з лютого 2002 року, спочатку на посаді головного наукового співробітника відділу енергомасообміну в геосистемах, з квітня 2003 року - на посаді заступника директора Центру з наукової роботи. З грудня 2016 року – директор ДУ «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України».

Автор 292-х  наукових праць, у тому числі 6-и монографій, понад 210-и наукових статей у вітчизняних і зарубіжних виданнях, 53-х патентів та авторських свідоцтв на винаходи. Підготував 15 кандидатів наук, був науковим консультантом 2 докторантів.

Заслужений діяч науки і техніки України (2001), лауреат державної премії України в галузі науки і техніки (2005).

Основний напрямок наукових інтересів — методи і алгоритми інтерактивної інтерпретації аерокосмічних зображень.

Член спеціалізованої вченої ради при ЦАКДЗ. Член редакційних колегій ряду фахових науково-технічних журналів, що видаються в Україні.