Седлерова Ольга Володимирівна

Седлерова Ольга Володимирівна

Кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник.

Народилась 25 травня 1961 р.

У 1983 р. закінчила Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка.

З 1986 р. працювала у Київському відділі Інституту геології та розробки горючих копалин на посаді інженера. З 1992 р. працює у ЦАКДЗ ІГН НАН України на посадах інженера, молодшого наукового, наукового та старшого наукового співробітника.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Обґрунтування комплексної методики прогнозу нафтогазоперспективних об'єктів українського сектора Азовського моря з використанням даних дистанційного зондування Землі».

Автор 55 наукових публікацій, з яких 17 статей у фахових виданнях, співавтор 5 монографій та одного патенту.

Сфера наукових інтересів: прогнозування нафтогазоперспективних об'єктів з використанням методів дистанційного зондування Землі, структурної геоморфології і неотектоніки.