Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259 та у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 13 жовтня 2022 р. № 1 на засіданні вченої ради Центру 18.10.2022 р., протокол № 9, та наказом директора Центру від 18.10.2022 р. № 148.

Переможцями конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників Центру затверджено

- ТИТАРЕНКО Ольгу Вікторівну, провідного наукового співробітника відділу аерокосмічних досліджень в геології та геоекології, к.т.н., с.н.с. на посаду завідувача відділу аерокосмічних досліджень в геології та геоекології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки, 103 – Науки про Землю – одна вакансія, 1 посадова одиниця);

- ЛУБСЬКОГО Миколу Сергійовича, наукового співробітника лабораторії методів обробки даних дистанційного зондування при відділі геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі, к.т.н. на посаду старшого наукового співробітника (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія, 1 посадова одиниця)