Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», затвердженого рішенням вченої ради Центру від 23.10.2018 року (протокол №11) та введеного в дію наказом директора Центру від 31 жовтня 2018 року № 154, та на підставі наказів Центру від 01 вересня 2020 року № 136 «Про наявність вакантних посад …», від 09 вересня 2020 р. № 141 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників», від 09 жовтня 2020 р. № 171 «Про затвердження списку учасників конкурсу…» та № 172 «Про проведення засідання конкурсної комісії….»

Наказом директора від 19 жовтня 2020 року № 177 затверджено переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади наукового працівника, а саме:

  • на посаду молодшого наукового співробітника відділу аерокосмічних досліджень в геоекології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – одна посадова одиниця) – ШЕВЧУКА Руслана Миколайовича, провідного інженера відділу аерокосмічних досліджень в геоекології, к.геол.н.