Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України» зі змінами, затвердженого рішенням Вченої ради Центру від 13.04.2021 року (протокол №4) та введеного в дію наказом директора Центру від 13 квітня 2021 року № 29, та на підставі наказу директора Центру від 07.09.2022 р. № 114 «Про наявність вакантних посад наукових працівників станом на 01 вересня 2022 року» наказом директора Центру від 08.09.2022 р. № 118

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
з 09 вересня 2022 року по 09 жовтня 2022 року на заміщення наступних вакантних посад:

 • завідувач відділу аерокосмічних досліджень в геології та геоекології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки, 103 – Науки про Землю – одна вакансія, 1 посадова одиниця);
 • старшого наукового співробітника (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія, 1 посадова одиниця).

Учасник конкурсу на заміщення вакантної наукової посади повинен мати:

завідувача відділу – науковий ступінь доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), бажано наявність вченого звання;
результати наукової діяльності (публікації у закордонних фахових періодичних виданнях, у фахових видання з Переліку МОН України, патенти, бути науковим керівником або відповідальним виконавцем науково-дослідних робіт), що відповідають рівню посади завідувача відділу з відповідного наукового напряму;

старшого наукового співробітника – науковий ступінь доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню старшого наукового співробітника та особливостям відповідного наукового напряму.
Кандидат подає особисто, надсилає поштою або надсилає на адресу електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. у форматі pdf такі документи:

 1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (встановленого зразка);
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
 7. перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих:
   • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України;
   • у наукових виданнях інших держав;
   • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

  Перелік наукових праць з посиланнями на інформаційні ресурси та веб-сайти, на яких вони розміщені, або електронні копії наукових праць кандидати надсилають на зазначену в оголошенні адресу електронної пошти.

  Кандидати можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

   • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
   • монографії (розділи у колективних монографіях);
   • посилання на наукові онлайн-профілі.
 8. письмову згоду на обробку персональних даних. Кандидати, які працюють у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України» подають:
  1. письмову заяву на ім’я керівника про участь у конкурсі, написану власноруч;
  2. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);
  3. перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі - наукові праці), зокрема опублікованих:
   • у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН України;
   • у наукових виданнях інших держав;
   • у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах.

А також можуть надавати додаткову інформацію, що відображає результати їх наукової діяльності:

   • патенти на винахід, що пройшли кваліфікаційну експертизу;
   • монографії (розділи у колективних монографіях);
   • посилання на наукові онлайн-профілі.