Відповідно до наказу директора Центру від 17 вересня 2021 р. № 96 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників» та наказу директора Центру від 31 серпня 2021 р. № 93 «Про наявність вакантних посад наукових працівників станом на 01 вересня 2021 р.»

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад

 • провідного наукового співробітника відділу системного аналізу (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія);
  вимоги до претендентів – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має вчене звання, не менше семи років досвіду, за останні сім років не менше семи публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів;
 • молодшого наукового співробітника відділу енергомасообміну в геосистемах (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – одна вакансія);
  вимоги до претендентів – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидат наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

Перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі:

 1. письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники Центру подають такі документи:

 1. письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
 2. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 3. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
 4. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

Умови конкурсу – загальні.

Термін прийняття заяв та документів – 20 вересня 2021 року (з 10-00) по 19 жовтня 2021 р (16-00).

Житлом в Києві Центр не забезпечує.

Звертатися за адресою: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б, кімн. 323, тел. +380 44 290-26-01, +380 44 290-26-02, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Хижняк Анна Василівна, учений секретар Центру;
Седлерова Ольга Володимирівна, заступник директора Центру з наукової роботи.