Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», затвердженого рішенням вченої ради Центру від 23.10.2018 року (протокол №11) та введеного в дію наказом директора Центру від 31 жовтня 2018 року № 154, та на підставі наказу директора Центру від 01.09.2020 р. № 136 «Про наявність вакантних посад наукових працівників станом на 01 вересня 2020 р.», наказом від 09 жовтня 2020 р. № 171 «Про затвердження списку учасників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників за результатами поданих на реєстрацію документів» затверджено список учасників конкурсу на заміщення вакантної посади, а саме:

  • на посаду молодшого наукового співробітника відділу аерокосмічних досліджень в геоекології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – одна вакансія) – Шевчука Руслана Миколайовича, провідного інженера відділу аерокосмічних досліджень в геоекології, к.геол.н.