Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», затвердженого рішенням вченої ради Центру від 23.10.2018 року (протокол №11) та введеного в дію наказом директора Центру від 31 жовтня 2018 року № 154, та на підставі наказів Центру від 01 червня 2020 року № 69 «Про наявність вакантних посад …», від 24 червня 2020 р. № 97 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників», від 24 липня 2020 р. № 115 «Про затвердження списку учасників конкурсу…», від 03 серпня 2020 № 118 «Про проведення засідання конкурсної комісії….»

Наказом директора від 19 серпня 2020 року № 125 затверджено переможців конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників, а саме:

  • на посаду завідуючого лабораторії технічних засобів дистанційного зондування Землі при відділі енергомасообміну в геосистемах (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – одна посадова одиниця) – ДУГІНА Станіслава Сергійовича, молодшого наукового співробітника відділу енергомасообміну в геосистемах, к.геол.н. Документи С.С. Дугіна передані до Президії НАН України відповідно до Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України.
  • на посаду провідного інженера лабораторії технічних засобів дистанційного зондування Землі при відділі енергомасообміну в геосистемах (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – 0,5 посадової одиниці) – ГОЛУБОВА Станіслава Івановича, інженера І-ї категорії відділу енергомасообміну в геосистемах;
  • на посаду старшого наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – 0,5 посадової одиниці) - ШКЛЯРА Сергія Володимировича, наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі;
  • на посаду провідного інженера відділу аерокосмічних досліджень в геології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – 0,5 посадової одиниці) - СВІДЕНЮКА Михайла Олеговича, інженера І-ї категорії відділу аерокосмічних досліджень в геології.