Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», затвердженого рішенням вченої ради Центру від 23.10.2018 року (протокол №11) та введеного в дію наказом директора Центру від 31 жовтня 2018 року № 154, та на підставі наказів Центру від 27.01.2020 р. № 6 «Про наявність вакантних посад наукових працівників», від 12.02.2020 № 9 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових співробітників», від 16.03.2020 № 18 «Про затвердження списку учасників конкурсу…», від 22.06.2020 № 93 «Про проведення засідання конкурсної комісії….»

Наказом директора від 24 червня 2020 року № 96 затверджено переможців конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників, а саме:

  • на посаду завідуючого лабораторії методів обробки даних дистанційного зондування при відділі геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки) – ПЕСТОВУ Ірину Олександрівну, наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі, к.т.н. Документи І.О. Пєстової передані до Президії НАН України відповідно до Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України.
  • на посаду наукового співробітника лабораторії методів обробки даних дистанційного зондування при відділі геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки) – ЛУБСЬКОГО Миколу Сергійовича, молодшого наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі, к.т.н.