ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ
ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», затвердженого рішенням вченої ради Центру від 23.10.2018 року (протокол №11) та введеного в дію наказом директора Центру від 31 жовтня 2018 року № 154, та на підставі наказів директора Центру від 28.02.2020 р. № 14 «Про наявність вакантних посад наукових працівників станом на 01 березня 2020 р.» та від 01.06.2020 р. № 69 «Про наявність вакантних посад наукових працівників станом на 01 червня 2020 р.»
Державна установа «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б, веб-сайт: https://www.casre.kiev.ua/uk/
тел./факс +38 (044) 482-01-66, тел. +38 (044) 484-04-85, електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

 • завідуючого лабораторії технічних засобів дистанційного зондування Землі при відділі енергомасообміну в геосистемах (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геолоічні науки – одна посадова одиниця);
 • провідного інженера лабораторії технічних засобів дистанційного зондування Землі при відділі енергомасообміну в геосистемах (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – 0,5 посадової одиниці);
 • старшого наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – 0,5 посадової одиниці);
 • провідного інженера відділу аерокосмічних досліджень в геології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – 0,5 посадової одиниці);

Вимоги до посад

Завідувач лабораторії, що входить до складу іншого наукового підрозділу – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Старший науковий співробітник – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидата наук), яка має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

Провідний інженер відділу/лабораторії – особа з освітнім ступенем магістра (спеціаліста), досвід роботи не менше одного року, має одну публікацію у наукових фахових журналах та/або патент. Перевага буде надаватись особам, що здобувають освіту на третьому освітньо-науковому рівні.

Перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі:

 1. письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники Центру подають такі документи:

 1. письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
 2. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 3. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
 4. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

Документи приймаються у робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 11-00 до 16-00 протягом терміну з 25 червня 2020 р.(11-00) до 24 липня 2020 р. (16-00)
Адреса прийняття документів: 01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б, кімната 106.
Відповідальна особа: Хижняк Анна Василівна, науковий співробітник Центру з покладанням обов’язків ученого секретаря, тел. +38 044 239-74-12.
За довідками можна звертатись: Седлерова Ольга Володимирівна, заступник директора з наукової роботи, тел. +38 044 290-26-01