Відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у Державній установі «Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук Національної академії наук України», затвердженого рішенням вченої ради Центру від 23.10.2018 року (протокол №11) та введеного в дію наказом директора Центру від 31 жовтня 2018 року № 154, та на підставі наказу Центру від 27.01.2020 р. № 6 «Про наявність вакантних посад наукових працівників»,

Наказом директора від 16 березня 2020 року № 15 затверджено список учасників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників за результатами поданих на реєстрацію документів, а саме:

- на посаду завідуючого лабораторії методів обробки даних дистанційного зондування при відділі геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки) – ПЕСТОВУ Ірину Олександрівну, наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі, к.т.н.;

- на посаду наукового співробітника лабораторії методів обробки даних дистанційного зондування при відділі геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки) – ЛУБСЬКОГО Миколу Сергійовича, молодшого наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі, к.т.н.

10 квітня 2020 року о 10-00 в читальному залі бібліотеки Інституту геологічних наук НАН України відбудеться засідання конкурсної комісії, утвореної наказом Центру від 12 лютого 2020 року № 9.