ДЕРЖАВНА УСТАНОВА
«НАУКОВИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗЕМЛІ
ІНСТИТУТУ ГЕОЛОГІЧНИХ НАУК
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ»

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад

 • завідуючого лабораторії методів обробки даних дистанційного зондування при відділі геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія)

  вимоги до претендентів – доктор наук або доктор філософії (кандидат наук), який має не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій, у тому числі не менше однієї у періодичних виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз, та/або патентів.

 • наукового співробітника лабораторії методів обробки даних дистанційного зондування при відділі геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія)

  вимоги до претендентів – особа з науковим ступенем не нижче доктора філософії (кандидат наук), яка має не менше трьох років досвіду, за останні три роки не менше трьох публікацій та/або патентів.

Перелік необхідних документів, що подаються для участі в конкурсі:

 1. письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
 2. копію документа, що посвідчує особу;
 3. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 4. автобіографію;
 5. копію трудової книжки (за наявності);
 6. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
 7. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;
 8. письмову згоду на обробку персональних даних.

Співробітники Центру подають такі документи:

 1. письмова заява на ім’я директора Центру (член-кореспондент НАН України М.О. Попов) про участь у конкурсі;
 2. заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;
 3. копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних);
 4. перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях.

Умови конкурсу – загальні.
Термін конкурсу – 12 лютого 2020 р. – 13 березня 2020 р.
Житлом в Києві Центр не забезпечує.

Хижняк Анна Василівна, науковий співробітник, що за суміщенням виконує обов’язки ученого секретаря Центру.

Звертатися за адресою:
01054, м. Київ, вул. Олеся Гончара, 55-б, кімн. 106.
тел. (044) 239-74-12