Вакансії

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259 та у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 11.11.2021 р. № 5 на засіданні вченої ради Центру 16.11.2021 р., протокол № 12 та наказом директора Центру від 18.11.2021 р. № 141

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника Центру (спеціальність 05.07.12 –дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія, 0,5 посадової одиниці) затверджено ХИЖНЯК Анну Василівну, наукового співробітника відділу системного аналізу за сумісництвом, к.т.н.

Відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 23 травня 2018 р. № 404 «Про затвердження Примірного положення про порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад державної наукової установи» зі змінами від 24 березня 2021 р. № 259, у зв’язку із затвердженням Протоколу конкурсної комісії від 25.10.2021 р. № 3 на засіданні вченої ради Центру 26.10.2021 р., протокол № 10 та наказом директора Центру від 28.10.2021 р. № 135

Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади провідного наукового співробітника Центру затверджено АРТЮШЕНКА Михайла Віталійовича, старшого наукового співробітника відділу системного аналізу, д.т.н., доцента.

Наказом директора від 14 квітня 2021 року № 30 затверджено переможців конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників, а саме:

  • на посаду завідуючого відділом системного аналізу (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки – одна вакансія) - СТАНКЕВИЧА Сергія Арсенійовича, головного наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі, д.т.н., проф. Документи С.А. Станкевича передані до Президії НАН України відповідно до Основних принципів організації та діяльності наукової установи Національної академії наук України.

Наказом директора від 19 жовтня 2020 року № 177 затверджено переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади наукового працівника, а саме:

  • на посаду молодшого наукового співробітника відділу аерокосмічних досліджень в геоекології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, геологічні науки – одна посадова одиниця) – ШЕВЧУКА Руслана Миколайовича, провідного інженера відділу аерокосмічних досліджень в геоекології, к.геол.н.

Наказом директора від 23 грудня 2020 року № 204 затверджено переможця конкурсу на заміщення вакантної посади наукового працівника Центру
АЛЬПЕРТ Софію Іоганівну, молодшого наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі, к.т.н. на посаду наукового співробітника відділу геоінформаційних технологій у дистанційному зондуванні Землі (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки).