У Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України працює науково-учбовий семінар. Керівник семінару – член-кореспондент НАН України М.О. Попов, секретар семінару – Тетяна Анатоліївна Орленко, тел. +380 44 486 11 48.

Назва доповіді Дата Доповідачі
1. Модернізований комплекс методів пошуку родовищ корисних копалин від вуглеводнів до твердих КК Березень Титаренко О.В. Товстюк З.М. Єсипович С.М.
2. Можливості використання обробки зображень у частотній області для підвищення їх інформативності Квітень Лубський М.С. Станкевич С.А.
3. Розвиток планетарної енергетичної субстанції під дією різнорангового космічного пресингу Травень Єсипович С.М.
4. Застосування методів комбінування даних при класифікуванні супутникових зображень Травень Альперт С.І.
5. Підвищення ефективності управління сталим розвитком України з залученням сучасних технологій ДЗЗ Червень Лялько В.І.
6. Основні екологічні проблеми пов’язані з видобуванням корисних копалин відкритим способом і можливості їх дослідження методами ДЗЗ Вересень Шевчук Р.М
7. Методика вимірювань CO2 на полігонах ДЗЗ Вересень Дугін С.С.
8. Дистанційна оцінка динаміки деформації земної поверхні над гірничими виробками Солотвинського солерудника Жовтень Томченко О.В.