У Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України працює науково-учбовий семінар. Керівник семінару – член-кореспондент НАН України М.О. Попов, секретар семінару – кандидат технічних наук А.В. Хижняк, тел. +380 44 239 74 12.

Назва доповіді Дата Доповідачі
1. Український сланцевий газ – туманні перспективи лютий Кудряшов О.І.
2. Забезпечення сталого розвитку України шляхом впровадження нових космічних і комп’ютерних технологій березень акад. НАН України Лялько В.І.
3. Методи і моделі аерокосмічного моніторингу дистанційного розв’язання завдань природокористування на основі міждисциплінарної інтеграції даних квітень к.т.н. Хижняк А.В.
4. Теплове мікрокартування м. Києва за довготривалими часовими рядами супутникових знімків травень к. т. н. Лубський М.С., Крилова Г.Б.
5. Методика супутникового моніторингу територій видобутку граніту червень Шевчук Р.М.
6. Вивчення впливу рельєфу на формування теплового поля в межах міських агломерацій (на прикладі м. Києва) вересень к. геогр. н. Пазинич Н.В.
7. Комп’ютерний асистент геолога при дистанційному оцінюванні перспективності ділянок суходолу на вуглеводні жовтень д. т. н. Попов М.О.
8. Морфоструктурні дослідження Оріхово-Павлоградської шовної зони листопад Єфіменко Т.А.
9. Нові методичні підходи до оцінки змін соціально-економічного розвитку України на основі космічних знімків грудень к. геогр. н. Єлістратова Л.О.