9-11 липня 2014 року в університеті Жиліни (Словацька республіка) відбулася Десята міжнародна конференція з цифрових технологій DT 2014 (The 10th International Conference on Digital Technologies 2014). Ця конференція проводиться університетом Жиліни щорічно. Конференція традиційно збирає науковців, викладачів, аспірантів, технічних розробників в галузі цифрових технологій та сприяє оприлюдненню нових результатів і неформальному обміну думками учасників. Від Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі в конференції взяли участь і виступили з доповідями проф. М.О. Попов і д.т.н. С.А. Станкевич. Опубліковані труди DT 2014 індексуються наукометричними базами IEEE і Scopus.