image001

ASD FieldSpec® 3 FR – це спектрометр високої роздільної здатності, призначений для більш швидкого і точного вимірювання спектральних даних для широкого спектра задач дистанційного зондування.

Можливості використання та застосування цифрового спектрорадіометру ASD FieldSpec® 3 FR

  • Отримання наземних завіркових даних для проведення підсупутникових експериментів та інтерпретації результатів.
  • Вдосконалення супутникових технологій пошуку та прогнозу покладів вуглеводнів на суходолі.
  • Прогнозування врожаїв сільськогосподарських культур.
  • Оцінювання стану рослинності та лісових покривів.
  • Забезпечення точного калібрування аерокосмічних даних і на основі цього вдосконалення існуючих та створення нових методик вирішення наукових та науково-практичних задач за допомогою дистанційного зондування Землі.
  • Створення та забезпечення періодичної актуалізації бібліотеки оптичних спектральних властивостей рослинності та ґрунтів на території України.

№п/п

Категорія

Специфікація

1

Спектральний діапазон

350-2500 нм;

2

Інтервал відліку

1,4 нм у діапазоні довжини хвиль 350-1000 нм і 2,0 нм у діапазоні довжини хвиль 1000-2500 нм;

3

Спектральна розрізненність

3,0 нм при 700 нм та 10 нм при 1400 і 2100 нм;

4

Яскравість, еквівалентна шуму (NeDL), для стандартного волоконно-оптичного кабелю довжиною 1,5 м становить

1,4 · 10-9 Вт/см2 · нм · при 700 нм; 2,4 · 10-9 Вт/см2 · нм · при 1100 нм ; 8,8 · 10-9 Вт/см2 · нм при 2100 нм;

5

Вага

спектрорадіометр - 5,6 кг, блок живлення - 1,2 кг, рюкзак -2,4 кг, керуючий комп’ютер - 1,6 кг;

6

Габарити

спектрорадіометр - 12,7x35,6x29,2 см, блок живлення - 14x8,9x3,8 см, рюкзак - 30,5x61x10,2 см, керуючий комп’ютер 30,5x21,6x3,8 см;

7

Температурний діапазон роботи

0…+40ºС - у режимі експлуатації; -15…+45ºС - при зберіганні.