Визначений оптимальний комплекс методів дослідження та моніторингу підтоплення в умовах урбанізованої території. Зібрані та опрацьовані дані щодо геоморфологічних, гідрогеологічних та техногенних умов підтоплення. Виконано польове обстеження ділянок підтоплення, у тому числі з використанням даних та методів ДЗЗ, проведені режимні спостереження на трьох ділянках. Складені спеціалізовані оригінальні карти: геоморфологічна карта потенційного підтоплення, карта глибин залягання ґрунтових вод, карта підтоплення. Визначені та уточнені види, зони та масштаби підтоплення у м. Києві, фактори та основні тенденції в розвитку підтоплення. Надані рекомендації щодо подальшого моніторингу ділянок підтоплення та попередження негативного впливу підтоплення на об'єкти комунальної власності. За результатами дешифрування аерокосмічних матеріалів, вивчення ретроспективних картографічних та фондових матеріалів у просторово-часовому вимірі побудовані картографічні моделі стану та змін гідромережі Правобережжя Києва на ті території, які зазнали найбільш суттєвих антропогенних змін. Проведено комплекс геоекологічних досліджень у просторово-часовому вимірі на базі матеріалів ДЗЗ та ГІС-картографування району Оболонь. Визначено ділянки геоекологічної напруги, на яких проведено завіркові польові дослідження та укладено картографічні моделі. Запропоновані рекомендації щодо рекреації та впорядкування ділянок геоекологічної напруги.