В Україні впродовж 2001-2008 рр. спеціалісти наукового Центру аерокосмічних досліджень ІГН НАНУ працюють над створенням та удосконаленням технології прогнозування врожайності озимої пшениці на рівні адміністративних районів за допомогою використання інформації з приладів дистанційного зондування Землі. Для цього нами були задіяні космознімки із супутників AVHRR/NOAA і Landsat-7. З 2004 р. ведеться робота по залученню знімків MODIS для вдосконалення такої методики. Разом із фахівцями з Інституту проблем національної безпеки РНБО України в рамках спільного проекту з вивчення перспектив використання супутникових даних високої розрізненності та визначення параметрів моделей для прогнозування врожайності озимої пшениці та за проектом «Землекористування» із Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу (IIASA, Австрія) нами вперше в Україні вивчалась можливість застосування знімків середньої та високої розрізненності із супутників TERRA та SPOT для вирішення окремих задач сільськогосподарського виробництва. Аналіз знімків, отриманих за період весняно-літньої вегетації2001-2007 рр., дав можливість встановити динаміку змін індексу для досліджуваних посівів озимої пшениці. Нами показано, що найбільшою надійністю для прогнозування врожайності в межах полігону досліджень є визначення значень NDVI протягом наступних трьох декад: 1) перша декада квітня – період відновлення вегетації озимої пшениці; 2) друга декада травня – фаза виходу в трубку; 3) третя декада травня – перехідний період від виходу в трубку до фази колосіння. Динаміка змін індексу і його сумарна величина відрізнялися в посівів різної продуктивності.