Розробник – відділ аерокосмічних досліджень в геології.

 

Призначення та сфера застосування: ГГП “Полтавнафтогазгеологія”, ВАТ “Укрнафта”, ДК “Укргазвидобування”, НАК “Нафтогаз України”.

 

Прогнозування об’єктів, перспективних на нафту та газ виконуються на базі наступних технологій:

  • мультиспектральний структурно-польовий спосіб прогнозування покладів нафти і газу. Деклараційний патент на винахід. №63073 А, 2004р.;
  • спосіб підвищення просторової розрізненності наземних геофізичних даних. Патент на винахід .№ 86804, 25.05.2009р.;
  • виділення оптичних аномалій за матеріалами ДЗЗ.;
  • структурне дешифрування багатозональних та гіперспектральних космічних знімків, структурно-геоморфологічні, морфометричні та неотектонічні дослідження з метою виявлення прогнозних  об’єктів,перспективних на пошуки покладів нафти та газу;
  • рейтингова оцінка прогнозних об’єктів за даними геолого-геофізичних досліджень та матеріалами ДЗЗ;
  • уточнення контуру нафтогазоносності на об’єктах, що досліджувалися, за даними космогеологічних досліджень.

 

Кінцевий продукт: схеми прогнозних об’єктів масштабу 1:50 000, паспорт на прогнозні об’єкти.

Комп’ютерний парк, спектрофотометр, комп’ютерні програми.

 

Умови та обмеження застосування технології – обмеження фінансування на проведення польових завіркових робіт.

 

Приклад успішної апробації.

 

 

Супутникова технологія прогнозу покладів вуглеводнів.

 

Розробник – відділ системного аналізу.

 

Призначення та сфера застосування: технологія оцінювання нафтогазоперспективності ділянок нафтогазоносного регіону на основі комплексного використання космічної інформації дистанційного зондування Землі і наземних спостережень.

 

Концепція, зміст методу, технології. (Фізичні принципи вирішення задач). Пропонується спосіб оцінки нафтогазоперспективності, як сукупність дій щодо ділянки пошуку родовищ нафти та газу, що виявляє нові властивості ділянки шляхом декомпозиції процесу оцінки нафтогазоперспективності на більш прості складові на основі комплексування інформації космічного і наземного моніторингу. Для космічних ознак - це спектральна яскравість оптичного зображення, просторова та спектральна розрізненість, структура і текстура зображення; для наземних спостережень - значення гравітаційного поля, аномалії магнітного поля, геотермічний стан, палеотемператури, температури на зрізі 3500 і 5000 м, і параметрі природних ландшафтів. Отримана таким чином інформація розкладається на різних ієрархічних рівнях. При цьому враховуються різноманітні вагові коефіцієнти важливості інформативних ознак космічних та наземних досліджень.

 

Умови та обмеження застосування технології, способу, методики. (Вказати номінальні та граничні значення параметрів, що впливають на досягнення результату). Оцінювання нафтогазоперспективності ділянок може бути використано при відсутності на досліджуваній території відомих родовищ вуглеводнів, які можна використовувати в якості еталону.

 

Приклади успішної апробації або використання: попередня оцінка нафтогазоперспективності Каспійського шельфу Туркменістану за матеріалами супутникових досліджень.

 

Можливість трансферу (передачі) технології. Розроблено алгоритм та програмне забезпечення для перевірки методу.