Адміністрація

Попов Михайло Олексійович

Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. Член спеціалізованої вченої ради при ЦАКДЗ. Член редакційних колегій ряду фахових науково-технічних журналів, які видаються в Україні.

Лялько Вадим Іванович

Почесний директор Наукового центру аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України, лауреат Державних премій у галузі науки і техніки УРСР та України і премії ім. В. І. Вернадського АН України, заслужений діяч науки і техніки України, академік НАН Украины, доктор геолого-мінералогічних наук.

Седлерова Ольга Володимирівна
Кандидат геологічних наук.

Федоровський Олександр Дмитрович

Доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки.

Єсипович Станислав Михайлович
доктор геологічних наук

Філіпович Володимир Євгенович
кандидат геологічних наук