За результатами засідання конкурсної комісії від 22.11.2018 р. протокол № 1, затвердженого на засіданні вченої ради Центру 27.11.2018 р. протокол № 12 переможцями конкурсу на посади наукових працівників Центру визнано:

  • ТИТАРЕНКО Ольгу Вікторівну, старшого наукового співробітника відділу аерокосмічних досліджень в геології, к.т.н, с.н.с. – на посаду провідного наукового співробітника відділу аерокосмічних досліджень в геології (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки);
  • ХИЖНЯК Анну Василівну, молодшого наукового співробітника відділу системного аналізу, к.т.н. – на посаду наукового співробітника відділу системного аналізу (спеціальність 05.07.12 – дистанційні аерокосмічні дослідження, технічні науки).