У Науковому центрі аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України працює науково-учбовий семінар. Керівник семінару – член-кореспондент НАН України М.О. Попов, секретар семінару – кандидат технічних наук А.О. Козлова, тел. +380 44 239 74 12.

Назва доповіді Дата Доповідачі
1. Загальна модель розвитку планети Земля з часу її утворення в рамках нелінійної геодинаміки. травень Єсипович С.М.
2. Етапи формування «айсбергів континентів» в часовому відрізку 4800-2500 мл.р. травень Єсипович С.М.
3. Оцінка стану та змін загального соціально-економічного розвитку України за період 1992-2012 роки на основі використання матеріалів зйомок космічного апарату DMSP/OLS (США) про нічну освітленість територій. червень Єлістратова Л.О.,
Апостолов О.А.
4. Спосіб дешифрування та оцінки класів об’єктів (ділянок) на аерокосмічних знімках на основі евристичного критерію. червень Хижняк А.В.
5. Метод оцінювання та картування структурної неоднорідності лісових рослинних угруповань за даними лідарної зйомки. вересень Семко І.Д.
6. Дворівневий алгоритм класифікування рослинних угруповань з використанням різночасових багатоспектральних космічних знімків. вересень Германюк В.А.
7. Картографування процесів деградації ґрунтів степової зони України. жовтень Романчук І.Ф.
8. Про шляхи підвищення ефективності вирішення завдань дистанційного пошуку покладів вуглеводнів на основі сучасних інформаційних технологій. жовтень Попов М.О.