Початок засідань – об 11:00 у конференц-залі Інституту геологічних наук НАН України за адресою: м. Київ, вул. О. Гончара, 55-б
Керівник семінару: д.т.н., проф., М.О. Попов
Секретар: к.т.н. А.О. Козлова
Телефон для пропозицій та довідок: +380 44 239 74 12

Назва доповіді Дата Доповідачі
1. Перспективы нефтегазоносности кристаллических пород фундамента северо-восточного склона Украинского щита 28.02 Шевченко Н.Б.
Сухомлинов Ю.А.
2. Ретроспективній аналіз і оцінка сучасного стану каскаду дніпровських водосховищ на основі інтегрування космічної і наземної інформації 28.02 Томченко О.В.
3. Будова фрагменту Оріхово-Павлоградської шовної зони по течії річки Молочна 21.03 Єсипович С.М.
4. Дистанційне оцінювання індексу листкової поверхні лісових фітоценозів з урахуванням особливостей їхнього сезонного розвитку 18.04 Козлова А.О.
Пєстова І.О.
Лубський М.С.
5. Перспективи пошуків сланцевого газу в Західних областях України 18.04 Кудряшов О.І.
6. Визначення розвитку зсувних процесів в межах м. Києва в режимі супутникового і наземного моніторингу. Результати та перспективи 16.05 Ліщенко Л.П.
Пазинич Н.В.
7. Дослідження трансформацій аквально-ландшафтних комплексів гирлових областей річок з використанням космічної інформації (на прикладі Кілійського гирла Дунаю) 16.05 Томченко О.В.
8. Супутниковий моніторинг екологічного стану територій видобутку корисних копалин приповерхневого залягання (нелегальний видобуток бурштину та легальний видобуток титанової сировини в межах Житомирського Полісся) 19.09 Шевчук Р.М.
9. Прогнозування регіональних кліматичних змін на основі аналізу матеріалів ДЗЗ та енергомасообміну в геосистемах 19.09 Артеменко І.Г.
10. Метод оцінювання та картування структурного різноманіття лісових рослинних угруповань за даними лідарної зйомки 17.10 Семко І.Д.
Козлова А.О.
Попов М.О.
11. Методи комплексування даних дистанційного зондування та контактних вимірювань для проведення моніторингу довкілля та ресурсів землі 17.10 Порушкевич А.Ю.
12. Будова Криворізько-Кременчугської міжблокової зони по геолого-геофізичним та морфометричним даним 21.11 Єсипович С.М..
13. Геологічне зберігання двоокису вуглецю: екологічні ризики і потенційні можливості дистанційних методів для їх оцінки 21.11 Азімов О.Т.
14. Методологические аспекты анализа аэрокосмических изображений 19.12 Попов М.О.